Rejestracja

Formularz zgłoszenia

Formularz potwierdzenia udziału w konferencji ISPO Academy, 17-18.10.2018

Regulamin konferencji ISPO Academy 2018   Stan na dzień: 18.07.2018.

Termin zgłoszeń: 2 października 2018

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: bialek@ispo.com

Koszt udziału w konferencji ISPO Academy 2018

Koszt udziału w konferencji ISPO Academy: 450zł netto + 23% VAT

Udział w konferencji jest płatny i obejmuje możliwość udziału we wszystkich wykładach, warsztatach oraz dyskusjach zgodnie z programem w terminie 17-18.10.2018, ponadto obejmuje przerwy kawowe, lunche oraz wieczorną kolację. Wszystkie wykłady obcojęzyczne tłumaczone są symultanicznie na jęz. polski. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie.

Dla trzeciej osoby z firmy i każdej kolejnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15% podstawowej ceny udziału.

Rezygnacja z któregokolwiek elementu pakietu objętego kosztem udziału nie wpływa na obniżenie opłaty za udział.

Uwaga: Rejestracja uczestnika na konferencję następuje dopiero po wpłaceniu kwoty uczestnictwa wyliczonej na podstawie ilości osób. Należności prosimy wpłacać do dnia 09.10.2018 na numer konta organizatora. Wpłata zostanie potwierdzona fakturą VAT.

Anulowanie uczestnictwa:

Każdy zarejestrowany uczestnik konferencji (przesłany formularz zgłoszenia oraz dokonana płatność), może zrezygnować z udziału w konferencji i otrzymać zwrot należności za udział pod warunkiem, iż taka informacja wpłynie do organizatora w formie pisemnej – drogą mailową na adres: bialek@ispo.com lub biernacka@ispo.com najpóźniej do dnia 15.10.2018 do godz.16:00. Zwrot należności za udział nastąpi w terminie 14 dni od dnia zakończenia konferencji ISPO Academy 2018. Należność za udział w konferencji nie będzie zwracana w przypadku nie pojawienia się uczestnika na konferencji bez wcześniejszego powiadomienia organizatora w wyznaczonym terminie i formie lub zbyt późnego powiadomienia organizatora lub dokonania tego z niezachowaniem wyznaczonej formy.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement